ANASAYFA

E-mail: Bu e-posta adresi spam robotlarından korunuyor. Görebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir.  Muayenehane: Atatürk Bulvarı No:172 Atakum / SAMSUN  -  Tel: 0 (362) 439 00 58  

  

İlgi alanıma giren hastalıklar


Kistik Fibrozis

   Kistik fibrozis kalıtsal bir hastalıktır. Sıklıkla akraba evliliklerinde görülmesine rağmen anne ve babası akraba olmayan çocuklarda da görülebilir. En sık bulgusu, ishal ve akciğer enfeksiyonlarıdır. Yenidoğan bebeklerde mekonyum ileusu (bağırsak tıkanmasına benzer bulgular) hastalığın ilk bulgusu olabilir.

DEVAMINI OKU

Çocuklarda beslenme bozuklukları

Çocuklarda beslenme bozuklukları beslenme şekli ile ilgili olabileceği gibi, altta yatan reflü hastalığı, mide-barsak hastalıkları, idrar yolu enfeksiyonu ve emilim sorunları gibi farklı hastalıklara da bağlı olabilir. Bu nedenle besleme şekli, öğünler, besin içerikleri, besinleri ağızda bekletme, kilo ve boy artışı, kusma, karın şişliği, dışkılama özellikleri gibi bulguların birlikte değerlendirilmesi gereklidir. Reflü hastalığı, gizli idrar yolu enfeksiyonu, gastrit, çölyak hastalığı, vitamin ve mineral eksiklikleri büyümeyi yavaşlatır. İştahsızlık, kilo alamama ve büyüme geriliğine neden olur. Büyümeyi engelleyen sorunun nedeni bazen bebeğe verilen mamanın hazırlanmasında su miktarı ile mama miktarının dengesiz olmasına bağlı olabilir. Bazen de kistik fibrozis, renal tubuler asidoz, bartter sendromu, selektif IgA eksikliği gibi hastalıklar beslenme bozukluğunun nedeni olabilir.
 

DEVAMINI OKU

Çocuklarda büyüme geriliği

Çocuklarda büyüme geriliği nedenleri hipotiroidi, çölyak hastalığı, paraziter hastalıklar (giardiyazis), çinko ve/veya demir eksikliği, kistik fibrozis, kronik ishal yapan hastalıklar, Crohn hastalığı, Ülseratif kolit, büyüme hormon eksikliği, Kalıtsal hastalıklar (Turner sendromu gibi) hastalıklardır. Hastalarda büyüme geriliği yanısıra diğer bulguları çok iyi irdelemek ve altta yatan gerçek nedene ulaşmak önemlidir. 

323-214-7543

Çocuklarda hepatitler

Çocuklarda akut hepatit nedenleri sıklıkla viral hepatitlerdir (Hepatit A, CMV hepatiti, EBV hepatiti vb). Kronik hepatitler ise hepatit B, hepatit C, hepatit D, Wilson hastalığı, konjenital hepatik fibrozis gibi nedenlere bağlıdır. Bebeklerde görülen hepatitler sıklıkla bilier atrezi, neonatal hepatitler, PFIC grubu hastalıklar, galaktozemi ve tirozinemi gibi metabolik hastalıklara bağlı olarak gelişmektedir. Bebeklerde erken başlayan sarılık, uzayan sarılık ya da direk bilirubin yüksekliği ile birlikte olan sarılıklar önemlidir. Özellikle bilier atrezi, hipotiroidi, galaktozemi ve tirozinemi gibi hastalık durumlarında tanıya erken gidilmesi ve tedavinin erken planlanması gerekir. Sarılıkla seyreden hastalıklarda dışkı renginin açık olması, iştahsızlık, kusma ve ateş bulgularının olması bazen hastalık bulgularının arttığını gösterebilir.
 
8778050554

Çocuklarda karaciğer hastalıkları

Çocuklarda karaciğer hastalıkları yenidoğan döneminde ve ilk aylarda daha farklı nedenlere bağlıdır. Bebeklerde karaciğer hastalığına bağlı sarılıklar "Neonatal kolestaz" adı altında incelenir ve genellikle neonatal hepatit, bilier atrezi, Alagille sendromu, ailevi intrahepatik kolestaz (byler, PFIC 1, PFIC 2, PFIC 3), CMV hepatiti ve metabolik hastalıklara bağlı olarak ortaya çıkar. Daha büyük çocuklarda hepatit A, hepatit B, hepatit C gibi enfeksiyöz nedenlere bağlı hepatitler, Wilson hastalığı, otoimmün hepatit, CMV hepatiti, EBV hepatiti, siroz ve konjenital hepatik fibrozis nedenli karaciğer hastalıkları görülebilmektedir. Galaktozemi, tirozinemi, nieman pick ve gaucher hastalığı gibi metabolik hastalıklar da karaciğer ve dalak büyüklüğüne neden olur ve kronik hepatit tablosunu taklit edebilir.

a.     Karaciğer enzim yükseklikleri

 
b.     Karaciğer büyümesi
 
c.     Dalak büyümesi
 
d.     Wilson hastalığı
 
e.     Otoimmün hepatit
 
f.      Alagille sendromu
 
g.     Alfa 1-antitripsin eksikliği
 
h.     Portal hipertansiyon
 
i.      Siroz
 
j.      Konjenital hepatik fibroz
 
a.     Karaciğer enzim yükseklikleri
 
b.     Karaciğer büyümesi
 
c.     Dalak büyümesi
 
d.     Wilson hastalığı
 
e.     Otoimmün hepatit
 
f.      Alagille sendromu
 
g.     Alfa 1-antitripsin eksikliği
 
h.     Portal hipertansiyon
 
i.      Siroz
 
j.      Konjenital hepatik fibroz

 

DEVAMINI OKU

Çocuklarda kusma

Çocuklarda kusma nedenleri yaşa göre farklılık gösterir. Yenidoğan bebeklerde bağırsak atrezileri (doğumsal darlık), pilor stenozu, enfeksiyonlar, hirschprung hastalığı en sık görülen nedenlerdir. Ä°lk aylardan sonra en sık kusma nedenleri reflü hastalığı, inek sütü allerjisi, diğer besin allerjileri, idrar yolu enfeksiyonu, metabolik hastalıklar ve bağırsak enfeksiyonlarıdır. Daha büyük çocuklarda mide ülseri, gastrit, zehirlenmeler, siklik kusma sendromu, kusma nedeni olabilir. Kusma ile birlikte görülen diğer bulgular kusma nedenine yönelik önemli ipuçları sağlar. Örneğin kusma ile birlikte ateş ve başağrısı varsa menenjit, kusma ile birlikte ishal varsa bağırsak enfeksiyonu, kusma ile birlikte karın ağrısı varsa akut apandisit, FMF, üriner enfeksiyon gibi hastalıklar düşünülmelidir. Kusmanın gün içindeki zamanı, yemekle ilişkisi, fışkırır şekilde olması, sıklığı, kusmuk içeriği gibi bilgiler de kusma nedeni açısından yol gösterici olabilir.

DEVAMINI OKU

Çocuklarda sarılık

      Bebeklerde 3-4 gün sonra başlayan, anormal değerlere yükselmeyen ve bir hafta içinde normale dönen sarılık normal fizyolojik sarılık olarak kabul edilir. Fizyolojik olmayan sarılıklar ise genellikle ya kan uyuşmazlığına bağlı, ya da karaciğer hastalıklarına bağlı olarak görülen sarılıklardır. Karaciğer nedenli sarılıklar neonatal kolestaz olarak adlandırılır. Neonatal kolestaz yapan hastalıklar neonatal hepatit, Bilier atrezi, Hipotiroidi, Crigler najjar sendromu, Alagille sendromu, alfa 1 antitripsin eksikliği, Byler, PFIC tip 1,2,3, galaktozemi ve tirozinemi gibi metabolik hastalıklardır. Bilier atrezi, hipotiroidi ve metabolik nedenli sarılıklarda erken teşhis ve tedavi son derece önemlidir. Büyük çocuklarda, hepatitler (A,B,C,D,E,CMV,EBV vb.), Wilson hastalığı, otoimmün hepatit, hemolitik anemiler, gilbert sendromu, crigler najjar ve karotenemi gibi hastalıklar sarılık nedeni olabilir.
 
804-560-4628

İştahsız çocuk

Çocuklarda iştahsızlık, yemeği reddetme ve ağızda bekletme sık görülen beslenme sorunlarıdır. İştahsızlığa neden olabilecek hastalıkları mutlaka araştırmak gerekir. Çocuğun beslenme öyküsü, hangi besinlere öncelik verildiği, nasıl beslendiği, kimin beslediği, öğün saatleri ve öğün içerikleri sorgulanmalıdır. Saatlik beslenme ve gece beslenmesi gibi dayatmacı beslenme şeklinin varlığı önemli olabilir. Bütün bunları yaparken çocuğun büyüme ve gelişmesinin değerlendirilmesi önemlidir. Gizli idrar yolu enfeksiyonu, reflü hastalığı, paraziter hastalık, besin allerjileri, sık enfeksiyonlar, iltehabi bağırsak hastalıkları ve bağırsakta emilim bozukluğu yapan hastalıklar araştırılmalıdır. Altta yatan soruna yönelik olarak tedavi planlanmalıdır. İştahsız olan çocuklara kalorisi yüksek beslenme önerileri bazen sorunu daha da artırabilir. Bu nedenle çocuğun beslenme alışkanlığının düzenlenmesi oldukça yarar sağlar.

2059729995

Çölyak Hastalığı

Çölyak hastalığı genetik olarak duyarlı bireylerde gluten içeren unlu besinlere (buğday, arpa, çavdar, yulaf) bağlı olarak gelişen bir hastalıktır. Glutenli ürünlerin bağırsak mukozasındaki emilim yüzeylerini hasara uğratması sonucu bulgular ortaya çıkmaya başlar. Hastalarda tekrarlayan ishaller, kötü kokulu dışkılama, karın şişliği, büyüme geriliği, boy kısalığı, halsizlik, demir eksikliği, çinko eksikliği ve folat eksikliği sıktır.

DEVAMINI OKU

Crohn hastalığı

Ä°ltehabi bağırsak hastalıkları "Crohn hastalığı" ve "Ülseratif kolit" olmak üzere iki şekildedir. Ülseratif koltte erken dönemde kanlı-mukuslu dışkılama ile erken teşhis sıklıkla konulur. Crohn hastalığında ise aralıklı ishal dönemleri, karın ağrıları ve farkedilmeyen gizli kanamalar nedeniyle teşhis gecikebilir. 

Crohn hastalığı

Ülseratif kolit

Dışkıda kan

Kronik karın ağrısı

Büyüme geriliği

DEVAMINI OKU

Ülseratif kolit

Çocuklarda iltehabi barsak hastalıkları içinde en sık görülen "Ülseratif Kolit"dir. Ergenlik yaşında daha sık görülmesine rağmen çocuklarda her yaşta görülebilir. En önemli bulguları kanlı mukuslu dışkılama, karın ağrısı ve büyüme geriliğidir. Çocuklarda anestezi eşliğinde yapılan kolonoskopik inceleme ile teşhise gidilir. Erken teşhis, tedaviden alınacak yanıtı artırır.

Ülseratif kolit

Crohn hastalığı

İltehabi bağırsak hastalığı

Kanlı dışkılama ve kronik karın ağrısı

Kanlı ishal

323-778-8169

Akdeniz Ateşi (FMF)

Akdeniz ateşi içinde ülkemizin de bulunduğu Ä°talya, Yunanistan, Ä°srail gibi Akdenize komşu ülkelerde sık görülen bir hastalıktır. Akdeniz anemisiyle isim benzerliği olmasına rağmen akdeniz anemisinden farklı bir hastalıktır. En önemli bulgusu 1-3 gün süren karın ağrısı ve ateş ataklarıdır.

(740) 481-8818

Çocuklarda Helicobakter pylori enfeksiyonu

H. pylori, mide mukozası üzerindeki mukus tabakası üzerinde yaşayan bir mikroptur. Genellikle patojen olmayan suşlarını taşıyan kişilerde stres ve dengesiz beslenme gibi olumsuz faktörler olmadıkça karın ağrısı görülmez. Olumsuz faktörler ortaya çıkınca gastrit ya da ülser gibi hastalıklara yol açarak, mide ağrısı, karın ağrısı, bulantı, geğirme, şişkinlik, hazımsızlık gibi bulgular ortaya çıkarır. Teşhisi endoskopik biyopsi, gaita incelemesi ve üre nefes testi ile yapılır. Tedavi hastalardaki bulgulara ve soygeçmiş öyküsüne göre hastadan hastaya değişir. Örneğin ailesinde mide kanaması ve mide kanseri öyküsü olan çocuklarda H. pylori enfeksiyonu daha dikkatli izlenmelidir.

DEVAMINI OKU

İnfantil kolik (bebeklerde sancı, gaz ve ıkınma)

   Bebeklerde ilk 3-4 ay içinde çok dirençli sancı ve gaz sorunları çok sık yaşanmaktadır. Sancı ve gaz sorunlarına bazen kusma, kaka yapamama, ıkınma, yeşil kaka, kakada kan veya mukus gibi bulgular eşlik edebilir.

325-669-0518

İnek sütü allerjisi

   Ä°nek sütü allerjisi, besin allerjileri içinde sık görülen bir durumdur. Genellikle 3 ayrı sistemle ilgili bulgular gösterir. Birincisi mide-bağırsak sistemi ile ilgilidir ki, bebeklerde sancı, ıkınma, kanlı ya da sümüksü dışkılama, ishal, karın ağrısı, kusma, ağız mukozasında kızarıklık gibi belirtiler gösterir. Ä°kincisi deri bulgularıdır ki, yanaklarda kızarıklık ve sertlik (atopi), kıvrım yerlerinde ıslak yaralar, ürtiker ve diğer deri döküntüleri görülür. Üçüncü etkilenen sistem ise solunum sistemidir ve hırıltı, hışıltı (weezing), öksürük, astım benzeri öksürük atakları görülebilir. Genetik olarak yatkın bebeklerde, özellikle inek sütü ürünleri ile ve hazır formüla mamalarla beslenen bebeklerde görülür. Tek başına anne sütü alan bebeklerde ise anne tarafından tüketilen süt ürünlerine bağlı olarak bulgular ortaya çıkabilir. Erken tanı konulmaz, tedavi yapılmazsa allerjen proteinlere karşı organizmanın tepkisi ve dolayısıyla da kilinik bulgular giderek artar.

 

 

Süt allerjisi

Diğer besin allerjileri (soya, buğday, fındık, fısrtık, yumurta, çilek vb)

Eozinofilik kolit (Allerjik kolit)

Eozinofilik enterokolit

Eozinofilik gastrit

Eozinofilik özefajit

DEVAMINI OKU

Çocuklarda reflü hastalığı (gastroözefageal reflü)

Çocuklarda reflü hastalığı he yaşta farklı bulgularla kendini gösterir. Yaşamın ilk 6 ayında emmeden sonra kusma olmaksızın az miktarda mamanın çıkartılması regürjitasyon olarak bilinir ve fizyolojik kabul edilir. Eğer kusma ya da huzursuzluk varsa ve bebek yeterli kilo alamıyorsa reflü hastalığı düşünülmelidir.

DEVAMINI OKU

Çocuklarda yabancı cisim yutma

Çocuklarda ellerindeki cisimleri ağızlarına getirme yatkınlığı vardır. Bu nedenle yabancı cisimleri yutma riskleri fazladır. Özellikle 1-4 yaş arasında görülen yabancı cisim yutma olgularının çoğunu, madeni para, oyuncak piller ve çengelli iğneler oluşturmaktadır.

5168019573

Çocuklarda safra taşı

Çocuklarda safra taşı, erişkin yaşa göre daha az görülür. Yaşamın ilk aylarında dahi safra taşı görülebilir. Karaciğerde yapılan safra safra kesesinde depolanır. Sindirim ihtiyacına göre safra kesesinden bağırsağa akıtılır. Safra kesesi içindeki safra yoğunlaşırsa safra çamuru, kristalleşerek sertleşirse safra taşı oluşur. Safra taşı farklı nedenlerle oluşur. Tedavi edilmezse safra kesesi iltehabı gelişebilir. Bazen de safra yoluna düşen taşın safra kanalını tıkaması sonucu tıkanma sarılığı gelişebilir.

7275678847

Çocuklarda bağırsak kanamaları

Çocuklarda barsak kanamaları mide, ince bağırsak, kalın bağırsak veya anal bölgeden olabilir. Genellikle özefajit (yemek borusunda ülser veya iltehap), varis, mide ülseri, duodenum ülseri, bağırsak kanseri, meckel divertikülü, polip, ülseratif kolit, crohn hastalığı, antibiyotik koliti, amipli dizanteri, diğer paraziter hastalıklar, rektal soiliter ülser, hemorroid, fissür ya da fistüle bağlı olabilir. Yemek borusu (özefagus), mide ve duodenum kaynaklı kanamalar hematemez (kanlı kusma) ve melena (siyah ve kokulu dışkı) şeklinde kendini gösterir. Kalın bağırsak ve anüsten gelen kanamalar ise makattan kan gelmesi veya kanlı dışkı şeklinde kendini gösterir. Ä°lk aylarda inek sütü ve diğer besin allerjilerine bağlı mukuslu (sümüksü) ve kanlı dışkılama görülür. Eozinofilik kolit ya da allerjik kolit olarak tanımlanan bu durumda annenin diyeti düzenlenmeli ve bebek ek mama alıyorsa inek sütü içermeyen mamalar eklenmelidir. Daha büyük çocuklarda kanama durumunda kanamanın olası bölgesine göre endoskopik inceleme (gastroskopi, kolonoskopi) ve meckel sintigrafisi gibi tanı imkanları kullanılmaktadır.

a.     Allerjik veya besinsel kolit
 
b.     Ä°nek sütü allerjisi
 
c.     Polip
 
d.     Hemorroid
 
e.     Rektal soliter ülser
 
 f.     Anal fissür
 
g.    Ä°ltehabi barsak hastalıkları (ÜLSERATÄ°F KOLÄ°T ve CROHN hastalığı)

DEVAMINI OKU

Çocuklarda mide kanamaları

Çocuklarda mide kanamaları genellikle özefajit (yemek borusunda ülser veya iltehap), özefagus varisi, mide ülseri, hemorajik gastrit, duodenum ülserine bağlı olur. Yemek borusu (özefagus), mide ve duodenum kaynaklı kanamalar hematemez (kanlı kusma) ve melena (siyah ve kokulu dışkı) şeklinde kendini gösterir. Kalın bağırsak ve anüsten gelen kanamalar ise makattan kan gelmesi veya kanlı dışkı şeklinde kendini gösterir. Ä°lk aylarda inek sütü ve diğer besin allerjilerine bağlı mukuslu (sümüksü) ve kanlı dışkılama ya da kanlı kusma görülebilir. Mide kanaması olduğunda  kanamanın olası bölgesine göre endoskopik inceleme (gastroskopi, kolonoskopi) ve meckel sintigrafisi gibi tanı imkanları kullanılmaktadır

a.     Mide kanaması
 
b.     Özofagus varis kanaması
 
c.     Ülser kanamaları (mide ve duodenum)

902-986-6528

Çocukluk çağı ishalleri

Çocuklarda ishal yapan hastalıklar yaşa göre değişiklik gösterir. Yenidoğan bebeklerde laktoz intoleransı, kistik fibrozis, glukoz-galaktoz malabsorbsiyonu, inek sütü allerjisi ve kısa bağırsak sendromu düşünülmelidir. Ä°lk aylardan sonra viral gastroenteritler sık görülen nedenlerin başında yer alır.

bayberry wax

Çocuklarda kabızlık

  Çocuklarda kabızlık dışkı tutmaya bağlı olabileceği gibi, hirschprung hastalığı, hipotiroidi, idrar yolu enfeksiyonu ve tek yönlü beslenme gibi nedenlere de bağlı olabilir. Ailevi bağırsak tembelliği olarak ifade edilen durumlarda daha sık görülür. Kabızlık nedeni araştırılıp tedaviye erken başlanmalıdır. Tedavisi geciken hastalar ile düzensiz tedavi yapılan çocuklarda iyileşme süreci uzar. Tedavide verilecek ilaçlar, dozları ve tedavi süresi hastadan hastaya değişiklik gösterir. 

(816) 576-4903

Çocuklarda karın ağrısı

Çocuklarda apandisit, safra kesesi iltehabı, invaginasyon, peritonit, safra taşı, böbrek taşı akut karın ağrısı nedenlerinden bazılarıdır. Akut karın ağrıları, yeni başlamış ve şiddetli karın ağrısı şeklinde seyreder. Kronik karın ağrısı ise uzun süredir (en az 2-3 aydan beri) çocuğu rahatsız eden ya da zaman zaman gelen ağrılar şeklinde kendini gösterir. Kronik karın ağrısı yapan hastalıklar, gastrit, ülser, safra taşı, kabızlık, irritabl bağırsak sendromu, pankreatit, fonksiyonel karın ağrısı, iltehabi bağırsak hastalıkları (crohn, ülseratif kolit) gibi hastalıklardır. Özellikle karın ağrısına ateş eşlik ediyor ve ağrı-ateş atakları 1-3 gün arasında seyrediyor ve ataklar arasında normal sağlıklı bir çocuk görünümüne sahip oluyorsa akdeniz ateşi (FMF) düşünülmelidir. Kronik karın ağrısı olan çocuklarda ağrının gece veya gündüz olması, ağrı sırasında kusma veya ateş gibi bir bulgunun eşlik etmesi, ağrının yemekle ilişkisi, dışkılama ile düzelmesi gibi bulgular ayırıcı tanı için son derece önemlidir. Ağrının nedenini saptamak için rutin tetkikler yanısıra (kan, idrar, gaita), ultrason, endoskopi, kolonoskopi ve MR enteroklizis gibi bazı incelemelere ihtiyaç duyulabilir.
904-606-2994

 

Telif hakkı 2013 Prof.Dr. Ayhan Gazi KALAYCI - ANASAYFA. Tüm Hakları Saklıdır.
204-318-1340 by (803) 738-1667