• Nederlandse Vereniging
  voor
  Stralingshygiëne
 • Sinds 1960
  Opgericht om de wetenschappelijke
  bestudering van de bescherming van
  mensen, dieren, planten en goederen
  tegen straling te bevorderen.
 • Stralingsdeskundigen
  Fysici
  Chemici
  Biologen
  Medisch specialisten
  Paramedici
  Technici
  Veiligheidskundigen

Welkom

NvsDe Nederlandse Vereniging voor Stralingshygiëne (NVS) is op 4 februari 1960 opgericht om de wetenschappelijke bestudering van de bescherming van mensen, dieren, planten en goederen tegen straling te bevorderen.

De NVS stelt zich bovendien tot doel de toepassing van de verworven kennis en inzichten over stralingshygiëne in de praktijk te bevorderen.

Stralingshygiëne (ook wel aangeduid als Stralingsbescherming of Health Physics) is een sterk interdisciplinair vakgebied. Naast stralingsdeskundigen pur sang bevinden zich onder de leden van de NVS fysici, chemici, biologen, medisch specialisten, paramedici, technici en veiligheidskundigen.

De activiteiten van de NVS zijn gericht op het samenbrengen van Nederlandse deskundigen die werken op het gebied van stralingshygiëne of nauw verwante gebieden. De vereniging staat ook open voor buitenlandse deskundigen.

School Event

Tijdens IRPA 2018 werd door de NVS het eerste School Event straling georganiseerd. De doelstelling van het event was om de scholieren kennis te laten maken met diverse aspecten van ioniserende en niet-ioniserende straling. Ook werd gekeken naar wat er nodig is om mensen te beschermen tegen de mogelijke negatieve effecten als gevolg van blootstelling aan (niet-)ioniserende straling. Ongeveer 150 enthousiaste scholieren hebben genoten van een inspirerende, interactieve uitleg over stralingsbescherming in combinatie met aansprekende praktijkvoorbeelden en kleine praktijkopstellingen.

7123663699

Agenda

309-533-3349

De landelijke bij- en nascholing vindt plaats op 31 oktober 2018 en is een samenwerking tussen de NVS en de Radboudumc Health Academy.

(414) 666-2009

Het Najaarssymposium wordt dit jaar gehouden op vrijdag 16 november 2018, in het NBC te Nieuwegein. Het thema van de dag betreft “Bijzondere dosimetrie”. Het symposium wordt voorafgegaan door een algemene ledenvergadering.

Transport van radioactieve stoffen

Op 14 december aanstaande organiseert de NVS een nascholing over het vervoeren van gevaarlijke stoffen binnen en buiten 'de inrichting'. Primair bedoeld voor ACD en CD geregistreerde deskundigen.

Laatste nieuws

9705934295

Het NVS-bestuur wil u er graag op wijzen dat u met uw lidmaatschap punten verzamelt voor uw her-registratie als stralingsbeschermingsdeskundige (CD en ACD). Gebruik uw

Vergunningaanvragen via het digitale ANVS-loket

Vanaf maandag 8 oktober kunt u voor het aanvragen, wijzigen of intrekken van een vergunning voor een nucleaire installatie of voor handelingen met een stralingsbron terecht bij

NVS Young Generation Network

Tijdens IRPA 2018 vond ook de lancering van het IRPA Young Generation Network plaats. Afvaardigingen uit verschillende geassocieerde verenigingen (zoals Frankrijk, UK, Oostenrijk en Italië) maken onderdeel uit van het IRPA YGN om gezamenlijk aandacht te besteden aan de startende professional in de ruimste zin van het woord. Het School Event is een mooi voorbeeld van het eerste NVS-initiatief.

216-271-1683

Op 4 juni 2018 was het dan zo ver: IRPA 2018 in Den Haag. Na een lange voorbereidingsperiode waarbij getracht is alle facetten die van belang zijn voor een evenement van die omvang in kaart te brengen, te plannen en tot in de puntjes uit te werken, kwam nu het moment van loslaten. Niet voor A-solution natuurlijk, zij hebben een volle week het hele evenement strak geregisseerd. De organisatie moest nu echter zien of al het plannen tot het gehoopte resultaat zou leiden en kon op vrijdagavond vaststellen dat het zeker het geval was.