Záznamy ze streamù, rùzné hry a vlogy, prostì vše co se na správného YTbera sluší a patøí.


Živé pøenosy, kde mì mùžete vidìt osobnì a klidnì se mì na cokoliv zeptat.

Kdo není na FB, jakoby nežil a tak i já jsem na tého síti. Když zrovna nestreamuju, klidnì se ptejte i na FB.

Pøi nìkterých streamech s fanouškama se hodí i takové TSko

IP: lerix.cz

Lerix tým

Celý tým není jen samotný velikán Lerix, ale také jeho vìrný nohsled Neye, který dìlá vše technického a bez nìho by to prostì nešlo !

Lerix

Hlavní boss / Streamer

Neye

Technický specialista

Galerie

Malá galerka, všech možných screenù i fotek z real života